Zmiany w zarządzeniu Prezesa NFZ - warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii - OpenLEX

Paszkowski Artur, Zmiany w zarządzeniu Prezesa NFZ - warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 28 stycznia 2015 r.
Autor:

Zmiany w zarządzeniu Prezesa NFZ - warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii

W dniu 27 stycznia 2015 r. Prezes NFZ wydał zarządzenie Nr 7/2015/DGL zmieniające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia Nr 80/2014/DGL. Komentowane zarządzenie dostosowuje przepisy zarządzenia Nr 80/2014/DGL do postanowień obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ustalającego wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2015 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX