Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w zakresie wydawania i prowadzenia dziennika budowy oraz umieszczania tablic informacyjnych budowy

W dniu 19 września 2020 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane ora niektórych innych ustaw - dalej u.zm. Pomimo paradoksalnej sytuacji, w której zmieniono już dwukrotnie ustawę, przed jej wejściem w życie, zawiera ona jednak szereg istotnych zmian dotyczących procesu budowlanego, w tym zasad prowadzenia dziennika budowy i umieszczania tablicy informacyjnej na terenie budowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?