Wilk Jakub, Zmiany w zakresie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w zakresie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W dniu 24.12.2021 r. w życie weszło rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 17.12.2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dalej rozp.2021. Wprowadza ono wymogi związane z elektronizacją procedur sporządzania projektu planu miejscowego. Modyfikuje jednocześnie szereg dotychczas obowiązujących norm określających wymogi formułowania ustaleń planu miejscowego, a także dokumentowania czynności podejmowanych w toku procedury jego opracowania. Nowe reguły stosuje się do projektów planów miejscowych sporządzanych lub zmienianych na podstawie uchwały o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu miejscowego podjętej po dniu 23 grudnia 2021 r. Najistotniejsze z wprowadzonych zmian stanowią przedmiot opracowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX