Mordaka Katarzyna, Murawska Elżbieta, Szachogłuchowicz Krzysztof, Zmiany w zakresie oraz wysokości sankcji nakładanych przez KNF

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autorzy:

Zmiany w zakresie oraz wysokości sankcji nakładanych przez KNF

Komentarz praktyczny ma na celu przybliżenie zakresu zmian do ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w obszarze sankcji nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, zawartych w treści ustawy z 16.08.2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Komentarz wyjaśnia zarówno przyczyny nowelizacji, jak i omawia najistotniejsze zmiany dotyczące zakresu oraz wysokości sankcji nakładanych przez organ nadzoru na podmioty nadzorowane.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX