Pahl Bogumił, Zmiany w zakresie opodatkowania gruntów pod wodami

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 stycznia 2018 r.
Autor:

Zmiany w zakresie opodatkowania gruntów pod wodami

Celem artykułu jest przedstawienie nowych zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem rolnym gruntów pokrytych wodami. Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku rolnym została uchwalona 25 czerwca 2015 r., a weszła w życie – co do zasady – 1 stycznia 2016 r. i dość istotnie zmodyfikowała rozwiązania prawne w zakresie gruntów pokrytych różnymi kategoriami wód.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX