Czajka-Marchlewicz Bogna, Zmiany w zakresie obowiązków związanych z wykonywaniem prac geodezyjnych oraz zgłaszaniem prac kartograficznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w zakresie obowiązków związanych z wykonywaniem prac geodezyjnych oraz zgłaszaniem prac kartograficznych

Dnia 31 lipca 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, która dokonuje gruntownej nowelizacji ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne – dalej pr.geod.kart. Szereg zmian tej ustawy dotyczy obowiązków spoczywających na wykonawcach prac geodezyjnych i kartograficznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX