Zimna Tamara, Zmiany w zakresie e-skierowań oraz list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w zakresie e-skierowań oraz list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

1.Wprowadzenie

Zgodnie z tytułem ustawy z 6.12.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej – dalej z.u.e.l.o. – ustawodawca zmodyfikował dotychczasowe zasady realizacji usług opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie skierowania.

Nowy sposób organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych ma poprawić dostęp pacjentów do świadczeń gwarantowanych m.in. dzięki wystawianiu na nie skierowań w postaci elektronicznej oraz skutecznemu ograniczeniu możliwości wpisu pacjenta na listę oczekujących jednocześnie u kilku świadczeniodawców. Zmiana dotyczy również sprawozdawczości świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz sposobu komunikacji z pacjentem w sprawie świadczeń udzielanych mu na podstawie skierowania. Nowym obowiązkiem świadczeniodawców jest prowadzenie harmonogramu przyjęć pacjentów, którego elementem jest dotychczasowa lista oczekujących na udzielenie świadczenia.

Zakres...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX