Zmiany w wynagrodzeniach pracowników podmiotów leczniczych od 1 lipca 2022 r. - OpenLEX

Suchanowska Joanna, Zmiany w wynagrodzeniach pracowników podmiotów leczniczych od 1 lipca 2022 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w wynagrodzeniach pracowników podmiotów leczniczych od 1 lipca 2022 r.

1.Wstęp

29 czerwca 2022 r. weszła w życie ustawa z 26.05.2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wciela w życie zawarte 5.11.2021 r. przez Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego porozumienie . Uzgodnienia zawarte w stanowisku Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia otworzyły bowiem drugi etap prac nad dalszym wzrostem wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Nowe stawki wynagrodzeń obowiązują od 1.07.2022r.

2.Przedmiot zmian

Na mocy ustawy z 26 maja 2022 r:

1)

opracowano nową tabelę płac poprzez nadanie załącznikowi do ustawy nowego brzmienia. Zmianie uległy nie tylko współczynniki pracy, ale również dokonano podziału pracowników na 10 nowych grup, w ramach których znalazły się stanowiska wcześniej nieujęte w tabeli;

2)

wzrost wynagrodzenia zasadniczego pracowników niemedycznych powiązano ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX