Suchanowska Joanna, Zmiany w wynagrodzeniach pracowników podmiotów leczniczych od 1 lipca 2021 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w wynagrodzeniach pracowników podmiotów leczniczych od 1 lipca 2021 r.

1.Wstęp

Od 1.07.2021 r. po raz ostatni wzrosły wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych w oparciu o zapisy ustawy z 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, dnia 22.06.2021 r. weszła bowiem w życie ustawa z 28.05.2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, która przyspieszyła o pół roku obowiązek osiągnięcia przez podmioty lecznicze minimalnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników. Wspomniana nowelizacja z 28.05.2021 r. podniosła również współczynniki pracy oraz wprowadziła mechanizm zakazujący pogarszania warunków wynagradzaniapracowników objętych do połowy 2021 r. regulacjami opartymi na odrębnych strumieniach finansowania (lekarze specjaliści, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni). Zmiany objęły również grupę zawodową pielęgniarek i położnych, w ramach...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy