Gąsiorek Krystyna, Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej JST

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej JST

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) począwszy od 2011 r. są zobowiązane do opracowywania wieloletnich prognoz finansowych zgodnie z przepisami art. 226-232 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Jest to dość skomplikowany proces, a sam dokument wymaga zebrania i przedstawienia skrupulatnych danych z zakresu gospodarki finansowej danej jednostki. Należy mieć na uwadze, że mamy szereg zmian wprowadzonych w zakresie WPF, przepisami m.in. ustawą z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w szczególności art. 15zoa-15zob ww. ustawy; ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w szczególności art. 110 ust 1-3 ww. ustawy. Należy pamiętać, że organ wykonawczy przedstawia projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej JST wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2023 organowi stanowiącemu. O czym jeszcze należy pamiętać uwzględniając ww. przepisy - prezentujemy w artykule.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX