Zmiany w warunkach technicznych w zakresie wentylacji pomieszczeń - OpenLEX

Kopytowska Maria, Zmiany w warunkach technicznych w zakresie wentylacji pomieszczeń

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w warunkach technicznych w zakresie wentylacji pomieszczeń

Złagodzenie wymogów stawianych przewodom wentylacyjnym w zakresie reakcji na ogień oraz dostosowanie dotychczasowych przepisów techniczno-budowlanych do współczesnej wiedzy technicznej to główne założenia nowelizacji rozporządzenia z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX