Mierzwińska-Lorencka Joanna, Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń sądów karnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń sądów karnych

Abstrakt: Komentarz opisuje zmiany w zakresie ogłaszania wyroków i uzasadniania orzeczeń w sprawach karnych, jakie zostały wprowadzone po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm w dniu 19 lipca 2019 r. Nowelizacja wprowadza wiele rewolucyjnych rozwiązań, które mają na celu usprawnienie postępowania karnego, a przede wszystkim uporządkowanie struktury uzasadnień poprzez wprowadzenie urzędowych formularzy uzasadnień wyroków. Ma to na celu ograniczenie konieczności sporządzania wielostronicowych uzasadnień, a jednocześnie wymuszenie operowania krótszymi, konkretnymi konstrukcjami językowymi, które będą bardziej zrozumiałe dla stron postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX