Niemiec Renata, Zmiany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a nowe Prawo Zamówień Publicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a nowe Prawo Zamówień Publicznych

Wraz z początkiem 2021 r. weszły w życie zmiany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przepisy te określają zakres odpowiedzialności osób uczestniczących w procedurach związanych z zamówieniami publicznymi, w tym katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jednak, to nie jedyne zmiany jakie są planowane w obrębie przepisów dotyczących finansów publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie jej dyscypliny. Planowane zmiany mają przeciwdziałać korupcji i wpłynąć na zwiększenie poziomu zaufania społecznego do instytucji wydatkujących środki publiczne.

W komentarzu praktycznym przyglądamy się temu jak ewentualne zmiany wpłyną na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w konkretnych przypadkach osób pracujących w JST i odpowiedzialnych za kształtowanie gospodarki finansowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX