Zmiany w systemie nadzoru makroostrożnościowego jako skutek implementacji pakietu CRD V/CRR - OpenLEX

Serzysko Agnieszka, Zmiany w systemie nadzoru makroostrożnościowego jako skutek implementacji pakietu CRD V/CRR

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w systemie nadzoru makroostrożnościowego jako skutek implementacji pakietu CRD V/CRR

Pakiet CRD V wraz z CRR II wprowadzi istotne zmiany w zakresie wymogów ostrożnościowych na wielu poziomach. Zmiany te mają istotne znaczenie także w walce ze skutkami pandemii COVID-19. Założone bufory pozwolą na limitowanie nadmiernego zadłużania i potencjalnego załamania gospodarki, a tym samym kondycji sektora bankowego. Zmiany w zakresie przepisów odnoszących się do nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym oraz w następstwie zmiany innych aktów prawnych mają istotne znaczenie ze względu na ich praktyczne zastosowanie. W komentarzu przyjrzę się najważniejszym wprowadzanym zmianom.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX