Baranowska Izabela, Zmiany w świadectwie pracy od 23 maja 2023 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w świadectwie pracy od 23 maja 2023 r.

W dniu 23 maja 2023 r. zmieniło się rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Zmieniła się również sama treść świadectwa pracy. Znalazły się w nim informacje o wykorzystaniu w danym roku dni zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, urlopu opiekuńczego oraz okazjonalnej pracy zdalnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX