Bochenek Michał, Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 sierpnia 2017 r. – kwestie praktyczne dla OPS

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 sierpnia 2017 r.
Autor:

Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 sierpnia 2017 r. – kwestie praktyczne dla OPS

W dniu 1 sierpnia 2017 r. weszła w życie ustawa nowelizacja ustawę o świadczeniach rodzinnych. Ustawa m.in. utrzymuje na dotychczasowym poziomie kryteria dochodowe oraz zmienia sposób ustalania dochodu. Kilka dni sierpnia 2017 r. pokazało, że wprowadzone zmiany rodzą sporo praktycznych problemów interpretacyjnych lub wątpliwości, jak stosować znowelizowane regulacje.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX