Nowak Maciej Jacek, Zmiany w statutach jst w związku z nowelizacją ustrojowych ustaw samorządowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w statutach jst w związku z nowelizacją ustrojowych ustaw samorządowych

Celem komentarza jest przedstawienie koniecznych do przeprowadzenia w statutach jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw) zmian wymaganych przez nowelizacje ustaw samorządowych z 2018 r. Uwzględniono również potrzeby w zakresie innych aktów uchwalanych przez organy stanowiąco-kontrolne, a także określono optymalny termin przeprowadzenia zmian.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX