Maczyński Paweł, Zmiany w specjalistycznych usługach opiekuńczych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w specjalistycznych usługach opiekuńczych

Od 1.05.2023 r. zaczęły obowiązywać zmienione przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – dalej r.s.u.o. Zmiana została wprowadzona na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 16.02.2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX