Twarowski Adam, Zmiany w realizacji i rozliczaniu umów o udzielanie świadczeń w związku z epidemią koronawirusa - ułatwienia dla świadczeniodawców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Zmiany w realizacji i rozliczaniu umów o udzielanie świadczeń w związku z epidemią koronawirusa - ułatwienia dla świadczeniodawców

W dniu 15.04.2020 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które w zasadniczej części weszło w życie 18.04.2020 r. Zmiany dotyczą zasad rozliczania świadczeń oraz obowiązków informacyjnych świadczeniodawców, przewidzianych w ogólnych warunkach umów, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – dalej r.o.w.u.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX