Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w realizacji i rozliczaniu umów o udzielanie świadczeń w związku z epidemią koronawirusa - ułatwienia dla świadczeniodawców

W dniu z 15.04.2020 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dalej: rozporządzenie z 15.04.2020 r., które w zasadniczej części weszło w życie z dniem 18.04.2020 r. Zmiany dotyczą zasad rozliczania świadczeń oraz obowiązków informacyjnych świadczeniodawców, przewidzianych w ogólnych warunkach umów, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dalej: rozporządzenie z 8.09.2015 r.

Zgodnie z uzasadnieniem rozporządzenia celem jego wydania jest ułatwienie realizacji i rozliczeń umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności poprzez:

1)

ograniczenie obciążeń regulacyjnych i biurokratycznych po stronie świadczeniodawców, w szczególności obowiązków informacyjnych i technicznych;

2)

wprowadzenie zmian w sposobie rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy świadczeniodawcami a...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?