Pogoński Mariusz, Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone od stycznia 2016 r. będące efektem reformy prawa upadłościowego. Pozostałe podatki, cz. II

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Nieaktualny
Autor:

Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone od stycznia 2016 r. będące efektem reformy prawa upadłościowego. Pozostałe podatki, cz. II

Na skutek wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne - dalej u.p.r., która to ustawa częściowo zastąpiła obowiązującą dotychczas ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe – dalej u.p.u., począwszy od 1 stycznia 2016 r. w istotny sposób zmieniły się przepisy regulujące zasady upadłości i restrukturyzacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX