Kania Marcin, Zmiany w prawie spadkowym wprowadzone ustawą z dnia 15 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 14 listopada 2023 r.
Autor:

Zmiany w prawie spadkowym wprowadzone ustawą z dnia 15 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Problematyka związana z przyjmowaniem bądź to odrzucaniem spadku niejednokrotnie przysparzała wielu zmartwień i problemów najbliższym spadkodawcy. Po wielokroć można się było spotkać z sytuacją, w której to nieświadomy spadkobierca „odziedziczał” po spadkodawcy dług, o którym w istocie nie miał żadnej wiedzy, bądź też zdawał sobie sprawę z jego istnienia, niemniej jednak przewyższał on wartość odziedziczonego spadku co też przysparzało wielu kłopotów. Tym samym powszechnym była opinia, iż obowiązujące przepisy prawa spadkowego nie zapewniały należytej ochrony spadkobiercom a w istocie skupiały się bardziej na ochronie interesu wierzycieli spadkodawcy. Z pomocą w tym przedmiocie przyszedł ustawodawca, który w ekspresowym trybie, dokonał dość istotnej nowelizacji przepisów szeroko rozumianego prawa spadkowego. Niniejsze opracowanie skupi się na omówieniu najważniejszych zmian jakie wprowadziła ustawa z dnia 20 marca 2015 r., a dokonanych w takich aktach prawnych jak Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego czy też ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX