Zmiany w potrąceniach z umów zleceń i diet z tytułu podróży służbowej - OpenLEX

SKALSKA MAGDALENA, Zmiany w potrąceniach z umów zleceń i diet z tytułu podróży służbowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w potrąceniach z umów zleceń i diet z tytułu podróży służbowej

ZMIANY ZASAD DOKONYWANIA POTRĄCEŃ Z UMÓW ZLECEŃ I ZAKRES POTRĄCEŃ Z DIET DELEGACYJNYCH OD STYCZNIA 2019 R.

Za sprawą wejścia w życie art. 833 § 21 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej: k.p.c., z początkiem 2019 r. obowiązują nowe zasady dokonywania potrąceń z przychodów zleceniobiorców. Po spełnieniu określonych warunków przychody te podlegają bowiem ochronie przed potrąceniami obowiązkowymi na zasadach określonych w art. 87 i 871 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej: k.p., stosowanymi dotychczas tylko wobec pracowników. Należy jednak pamiętać, że ochrona ma zastosowanie tylko do świadczeń:

powtarzających się,

których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną.

W konsekwencji, przy spełnieniu wymienionych warunków z wynagrodzenia zleceniobiorcy – pomniejszonego o finansowane z tego wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczkę na podatek dochodowy – podlegają ujęciu:

1)

sumy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX