Zmiany w postępowaniu odwoławczym w związku z reformą KPC - OpenLEX

Kamieński Grzegorz, Zmiany w postępowaniu odwoławczym w związku z reformą KPC

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w postępowaniu odwoławczym w związku z reformą KPC

Celem niniejszego komentarza praktycznego jest omówienie zmian w zakresie postępowania odwoławczego, jakie nastąpiły po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw, dokonanych na mocy ustawy z dnia 4.7.2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. W oparciu o komentowaną nowelizację ustawodawca wprowadził bowiem istotne modyfikacje w zakresie apelacji, zażalenia i skargi na orzeczenie referendarza sądowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX