Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w postępowaniu dowodowym w związku z nowelizacją KPC

Niniejszy komentarz ma na celu zaprezentowanie zmian w obrębie przepisów ogólnych odnoszących się do postępowania dowodowego dokonanych w oparciu o regulacje komentowanej nowelizacji. Z uwagi na założenia redakcyjne opracowanie nie ma stanowić kompleksowego źródła wykładni omawianych regulacji – ma ono bowiem jedynie na celu syntetyczną prezentację modyfikacji wprowadzonych omawianą ustawą i przybliżenie ich ogólnego zarysu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?