Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w postępowaniu arbitrażowym

Celem niniejszego komentarza praktycznego jest omówienie zmian w zakresie postępowania arbitrażowego, jakie nastąpiły po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, dokonanych na mocy ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z 31.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. W oparciu o przywołane nowelizacje ustawodawca wprowadził bowiem modyfikacje w zakresie postępowania arbitrażowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?