Kolankiewicz Karol, Zmiany w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności zawodowej zawodów medycznych od 20 lipca 2013 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 13 marca 2024 r.
Autor:

Zmiany w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności zawodowej zawodów medycznych od 20 lipca 2013 r.

Komentarz omawia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.i.l. w zakresie postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej, w szczególności w zakresie wnoszenia kasacji od orzeczeń sądów korporacyjnych m.in. lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz farmaceutów. Niniejsze opracowanie ma na celu wyjaśnienie nowych zasad w tym zakresie. Opiniowana zmiana w założeniu ma ujednolicić uregulowania odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawody medyczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX