Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w postępowaniach uproszczonych po nowelizacji KPC

Z dniem 6 sierpnia 2020 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw , dotyczące m.in. postępowania uproszczonego. Wprowadzane zmiany, w założeniu prawodawcy, mają zapewnić szybsze i sprawniejsze rozpoznawanie spraw o wartości przedmiotu sporu (a w sprawach o roszczenia z rękojmi lub gwarancji – wartości przedmiotu umowy) do dwudziestu tysięcy złotych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?