Koralewski Michał, Zmiany w postępowaniach sądowych w związku z epidemią Covid-19

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Zmiany w postępowaniach sądowych w związku z epidemią Covid-19

Zmiany w postępowaniach sądowych wywołane epidemią COVID-19 obowiązują już prawie rok. Pierwsze z nich wprowadzono bowiem na początku marca 2020 roku. Dotychczas wszakże regulacje te były wielokrotnie nowelizowane. Obecnie zaś trwają dalsze prace nad wprowadzeniem kolejnych modyfikacji tychże procedur szczególnych. Powyższe czyni koniecznym kompleksowe omówienie zarówno obecnych regulacji, jak i planowanych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX