Zmiany w polskich regulacjach dotyczących cen transferowych - OpenLEX

Laskowska Monika, Zmiany w polskich regulacjach dotyczących cen transferowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w polskich regulacjach dotyczących cen transferowych

Od 1.01.2019 r. w Polsce zostały wdrożone istotne zmiany w zakresie regulacji dotyczących cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nowe przepisy obejmują skorygowane podejście do stosowania międzynarodowego standardu dotyczącego cen transferowych (zasady arm’s length). Wśród istotnych zmian należy wymienić poszerzenie zakresu podmiotów powiązanych (np. poprzez powiązania osobiste) czy zwiększenie katalogu dopuszczalnych metod wyceny transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Skorygowane podejście do zasady arm’s length wprowadza kilka zmian, z których najważniejsza dotyczy uprawnienia organów podatkowych do stosowania instytucji uznania w przypadku zmiany charakteru transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi lub jej pominięcia. Ponadto podmioty powiązane mają obowiązek ustalania na bieżąco cen transferowych na warunkach, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane. Nowe przepisy mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego i zwiększenie transparentności rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX