Zmiany w podatku VAT od 1 września 2019 r. - OpenLEX

Matusiakiewicz Łukasz, Zmiany w podatku VAT od 1 września 2019 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w podatku VAT od 1 września 2019 r.

Przepisy ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dalej: u.n., wprowadzają kilka istotnych zmian w ustawie z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. Nowelizacja dotyczy różnych zagadnień, stąd trudno skwitować ją jednym stwierdzeniem, np. „uszczelnienie VAT”. Większość zmian nie ma charakteru rewolucyjnego, ale na pewno są one znaczące. Nowelizacja wchodzi w życie (w odniesieniu do większości przepisów) 1.09.2019 r. Poniższe opracowanie dotyczy wybranych, istotniejszych zmian wynikających z nowelizacji u.p.t.u.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX