Krywan Tomasz, Zmiany w PCC płaconym przy zakupie mieszkań i domów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w PCC płaconym przy zakupie mieszkań i domów

W dniu 1.01.2024 r. weszły w życie zmiany w ustawie z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – dalej u.p.c.c. Zmiany te polegają na wprowadzeniu podwyższonej stawki podatku od czynności cywilnoprawnej stosowanej niekiedy do umów sprzedaży lokali mieszkalnych. Wcześniej, tj. 31.08.2023 r. dodane zostało zwolnienie obejmujące umowy sprzedaży, których przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX