Zmiany w opodatkowaniu niektórych przychodów rolników - OpenLEX

Krywan Tomasz, Zmiany w opodatkowaniu niektórych przychodów rolników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 kwietnia 2018 r.
Autor:

Zmiany w opodatkowaniu niektórych przychodów rolników

W dniu 9 kwietnia 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – dalej nazywaną ustawą nowelizującą. Ustawa ta wprowadza szereg zmian dotyczących działalności rolników polegającej na sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu, jak również zmiany dotyczące opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX