Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Zmiany w odpisach na ZFŚS

Na środki funduszu składa się coroczny odpis podstawowy, fakultatywne zwiększenia odpisu podstawowego oraz pozostałe zwiększenia, o których mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wysokość corocznego odpisu jest zależna od średniorocznej liczby pracowników i wysokości odpisu ustalonego dla poszczególnych kategorii pracowników. Wysokość odpisu na jednego zatrudnionego ustalana jest w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. W 2019 r. będą obowiązywać dwie wysokości odpisu. Ustawa wprowadzająca zmiany w tym zakresie wejdzie w życie 23 października br.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?