Zmiany w odbiorach budynków według nowej ustawy deweloperskiej - OpenLEX

Słomka Kinga, Zmiany w odbiorach budynków według nowej ustawy deweloperskiej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w odbiorach budynków według nowej ustawy deweloperskiej

Z dniem 1 lipca 2022 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Dotychczasowa ustawa deweloperska tj. ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, traci moc. Podstawowym celem nowej regulacji jest zwiększenie efektywnej ochrony nabywcy w relacjach z deweloperem, co zgodnie z założeniami ustawodawcy ma nastąpić na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest procedura odbioru lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez nabywcę, która zyskuje szczegółową regulację ustawową. Przepisy umów mniej korzystne dla nabywcy niż regulacje ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawowe (art. 42 ustawy).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX