Zmiany w obszarze regulacji dotyczących trybu zgłoszenia i pozwolenia na budowę - OpenLEX

Wasilewski Filip, Zmiany w obszarze regulacji dotyczących trybu zgłoszenia i pozwolenia na budowę

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 4 października 2021 r.
Autor:

Zmiany w obszarze regulacji dotyczących trybu zgłoszenia i pozwolenia na budowę

Z dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców - dalej u.p.o.p.p. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - dalej pr. bud. Jak wynika z przyjętych założeń niniejsza nowelizacja miała doprowadzić do zwiększenia swobód inwestorów poprzez zwolnienie niektórych robót budowlanych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia. Ustawa wprowadziła w tym zakresie zmiany w obszarze kilku istotnych zagadnień procesowych i materialnoprawnych, o których mowa w niniejszym komentarzu. W komentarzu uwzględnione zostały również zmiany w procedurze administracyjnej obowiązujące od 1.06.2017 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX