Martyniuk-Placha Joanna, Miszczuk Rafał, Zmiany w obowiązkach samorządowych po nowelizacji Kodeksu wyborczego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autorzy:

Zmiany w obowiązkach samorządowych po nowelizacji Kodeksu wyborczego

W komentarzu omówiono najnowsze zmiany Kodeksu wyborczego i nowe aspekty organizacji wyborów powszechnych na terenie RP. Wskazano główne zadania nałożone nowelizacją na samorządy biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX