Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2019 r. - OpenLEX

Wojtczak Bogusława, Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2019 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2019 r.

Ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dotyczy w dużym zakresie kształcenia zawodowego. Zmiany obowiązujące od 1.09.2019 r., są dość znaczne i obejmują wszystkie obszary kształcenia zawodowego, m.in. klasyfikację zawodów, podstawy programowe, wybór zawodu, w którym będzie kształciła szkoła, likwidację centrów kształcenia zawodowego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, obowiązkowy egzamin zawodowy dla uczniów, staże branżowe dla nauczycieli uczących zawodu, zasady finansowania. Poniższe opracowanie stanowi przegląd najważniejszych zmian w kształceniu zawodowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX