Zmiany w kredytach konsumenckich w wyniku wejścia w życie zmian dyrektywy 2008/48/WE oraz dyrektywy 2014/17/UE - OpenLEX

Serzysko Agnieszka, Zmiany w kredytach konsumenckich w wyniku wejścia w życie zmian dyrektywy 2008/48/WE oraz dyrektywy 2014/17/UE

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w kredytach konsumenckich w wyniku wejścia w życie zmian dyrektywy 2008/48/WE oraz dyrektywy 2014/17/UE

Pandemia COVID-19 doprowadziła do gwałtownego pogorszenia koniunktury gospodarczej w Unii Europejskiej i na całym świecie, także w kwestii spłacalności tzw. kredytów konsumenckich. Aby chronić gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, unijne organy regulacyjne i państwowe organy nadzoru wprowadziły tzw. moratoria kredytowe (umożliwiające przesunięcie terminu spłaty poszczególnych zaciągniętych zobowiązań finansowych) – środki mające na celu wsparcie natychmiastowej zdolności banków do dalszego udzielania kredytów i pokrywania strat związanych z pandemią, a tym samym wsparcie konsumentów w zakresie spłacalności zaciągniętych zobowiązań finansowych. Jednakże dalsze trwanie pandemii COVID-19 spowodowało, że kluczową sprawą stała się spłacalność kredytów konsumenckich przez kredytobiorców. W związku z powyższym w dniu 28.12.2021 r. weszły w życie nowe przepisy zmieniające tzw. dyrektywy konsumenckie, głównie w zakresie podjęcia czynności obsługi tzw. NPL w ramach kredytów konsumenckich, informowania o podjętych działaniach wobec konsumenckich NPL, postępowania egzekucyjnego w stosunku do kredytobiorców tego typu kredytów, środków restrukturyzacyjnych w stosunku do nich oraz przeniesienia praw kredytodawcy lub samej umowy o kredyt.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX