Serzysko Agnieszka, Zmiany w kredytach konsumenckich w wyniku postanowień dyrektywy 2023/2225/WE

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w kredytach konsumenckich w wyniku postanowień dyrektywy 2023/2225/WE

Dyrektywa 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki okazała się częściowo skuteczna w Unii Europejskiej pod względem zapewnienia wysokich standardów ochrony konsumentów i wspierania rozwoju jednolitego rynku kredytów. Jej częściowa skuteczność wynika zarówno z samej treści dyrektywy (nieprecyzyjne sformułowania niektórych artykułów), jak i z czynników zewnętrznych (praktyczne stosowanie i egzekwowanie przepisów wynikające z transformacji cyfrowej) oraz nieobjęcia niektórych aspektów rynku kredytów konsumenckich zakresem tej dyrektywy. Doprowadziło to do niepewności prawa w odniesieniu do stosowania dyrektywy 2008/48/WE. W związku z powyższym w wyniku prac legislacyjnych w Unii Europejskiej dokonano jej rewizji, zastępując jej postanowienia dyrektywą 2023/2225 w sprawie umów o kredyt konsumencki. Opracowanie bardziej przejrzystych i efektywnych ram prawnych dotyczących kredytu konsumenckiego powinno przyczynić się do zwiększenia zaufania i ochrony konsumentów oraz ułatwić rozwój działalności transgranicznej. W niniejszym komentarzu zostały opisane zmiany, jakie wprowadza powyższa dyrektywa w zakresie kredytów konsumenckich, także w kontekście postanowień dyrektywy 2014/17/UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi oraz dyrektywy 2021/2167 w sprawie podmiotów obsługujących kredyty i nabywców kredytów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX