Baranowska Izabela, Zmiany w kodeksie pracy - październik 2007 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2010 r.
Autor:

Zmiany w kodeksie pracy - październik 2007 r.

Komentarz omawia zmiany Kodeksu pracy dotyczące wprowadzenia zakazu pracy w święta - terminu obowiązywania zmiany, podmiotów, które zakaz ten obejmuje oraz przepisów regulujących pracę w niedzielę w placówkach handlowych; telepracy - definicji telepracy i telepracownika, sposobu wprowadzania telepracy u danego pracodawcy, uzgodnienia wykonywania pracy w formie telepracy, powrotu pracownika do pracy na poprzednich warunkach, zakazu wypowiedzenia umowy o pracę, obowiązku informacyjnego ciążącego na pracodawcy, zakazu dyskryminacji, bhp, kontroli wykonywania telepracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX