Gąsiorek Piotr, Zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzane ustawą o finansowaniu zadań oświatowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 stycznia 2018 r.
Autor:

Zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzane ustawą o finansowaniu zadań oświatowych

Niniejszy komentarz opisuje zmiany w ustawie z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN, wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – dalej u.f.z.o., w zakresie m.in. oceny pracy, ruchu kadrowego, uprawnień socjalnych, wynagrodzeń nauczycieli, urlopów wypoczynkowych czy urlopów dla poratowania zdrowia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX