Sputowski Arkadiusz J., Zmiany w egzekucji administracyjnej od 25 marca 2024 roku – nowe obowiązki wierzycieli i organów egzekucyjnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w egzekucji administracyjnej od 25 marca 2024 roku – nowe obowiązki wierzycieli i organów egzekucyjnych

W dniu 9 marca 2023 roku została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dotknie zarówno wierzycieli należności publicznoprawnych, jak i organy egzekucyjne. Zmiany będą wchodzić w życie sukcesywnie, bowiem ustawodawca przewidział aż trzy daty wejścia w życie poszczególnych przepisów. Niniejszy komentarz przedstawia te istotne zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX