Kamieński Grzegorz, Zmiany w dowodach z opinii biegłego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Zmiany w dowodach z opinii biegłego

Ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw ustawodawca wprowadził istotne modyfikacje w ramach przepisów dotyczących dowodu z opinii biegłego.

Celem niniejszego komentarza jest omówienie zmian jakie zostały dokonane poprzez powyżej przywołaną nowelizację.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX