Zmiany w doręczeniach przez portal informacyjny w związku z nowelizacją tzw. instrukcji kancelaryjnej - OpenLEX

Biała Monika, Zmiany w doręczeniach przez portal informacyjny w związku z nowelizacją tzw. instrukcji kancelaryjnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w doręczeniach przez portal informacyjny w związku z nowelizacją tzw. instrukcji kancelaryjnej

Ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w art. 4 przewiduje zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 ze zm.), polegające m.in. na dodaniu art. 15zzs9, którego ust. 2 wprowadza doręczenia pism sądowych zawodowym pełnomocnikom poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism. Zmiany weszły w życie po krótkim – 14 dniowym vacatio legis, bez dostosowania przepisów wykonawczych np. dotyczących biurowości sądowej i bez dostosowania narzędzia informatycznego, powodując tym samym liczne wątpliwości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX