Baranowska Izabela, Zmiany w dokumentacji pracowniczej od 17 maja 2023 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w dokumentacji pracowniczej od 17 maja 2023 r.

W dniu 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa zmieniająca kodeks pracy, która wdrożyła do polskiego porządku prawnego postanowienia dwóch dyrektyw UE: tzw. dyrektywy work life balance oraz dyrektywy ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE. Nowelizacja Kodeksu pracy wymusiła zmiany w dokumentacji pracowniczej, które weszły w życie 17 maja 2023 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX