Woźniak Maciej, Zmiany w biurowości sądowej w związku z wprowadzeniem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie upadłościowe i postępowania restrukturyzacyjne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w biurowości sądowej w związku z wprowadzeniem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie upadłościowe i postępowania restrukturyzacyjne

Wprowadzenie

1. Wraz z nowelizacją ustawy z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe – dalej pr. up., i ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne – dalej pr. rest., ustawami z 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz z 28.05.2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw, zmodyfikowane zostały zasady biurowości sądowej. Zmiany są skutkiem wprowadzenia systemu teleinformatycznego do prowadzenia spraw sądowych.

2. Z dniem 1.12.2021 r. weszły w życie rozporządzenia wykonawcze Ministra Sprawiedliwości do znowelizowanych przepisów Prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego, a także do ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych:

a)

z 16.09.2021 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów w postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe oraz w biurze podawczym sądu rejonowego – dalej r.w.p.p.u.,

b)

z 16.08.2021 r.w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych i składania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX