Błaszko Adam, Zmiany ustawie o finansach publicznych dotyczące beneficjentów środków unijnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 3 czerwca 2022 r.
Autor:

Zmiany ustawie o finansach publicznych dotyczące beneficjentów środków unijnych

Nowelizacja ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 była wynikiem dwuletnich doświadczeń we wdrażaniu programów operacyjnych polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020. Celem projektu było wprowadzenie usprawnień, uproszczeń i zapewnienie efektywnego wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej. Proponowane przepisy są odpowiedzią na wnioski i postulaty zgłaszane przez instytucje oraz podmioty zaangażowane we wdrażanie i wydatkowanie środków perspektywy finansowej 2014–2020. Nowelizacja dokonuje szeregu zmian w ustawie z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, które dotyczą przede wszystkich beneficjentów środków unijnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX