Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz, Zmiany składu osobowego w spółkach niemających osobowości prawnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 czerwca 2023 r.
Autor:

Zmiany składu osobowego w spółkach niemających osobowości prawnej

Spółki niemające osobowości prawnej nie są podatnikami podatku dochodowego – podatnikami są ich wspólnicy. Zamiany składu osobowego w takich spółkach oznaczają zatem zmiany podmiotowe w zakresie podatku dochodowego, a nawet mogą prowadzić do zmiany rodzaju podatku z podatku dochodowego od osób fizycznych na podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz poniższy szczegółowo analizuje skutki podatkowe zmiany składu osobowego poszczególnych spółek osobowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX