Sondej Marek Zbigniew, Zmiany przepisów o spadkobraniu w latach 2015-2023 i ich wpływ na dotychczasowy system dziedziczenia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2024
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany przepisów o spadkobraniu w latach 2015-2023 i ich wpływ na dotychczasowy system dziedziczenia

Przyczyny zmian przepisów ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny – dalej k.c. – o spadkobraniu, które nastąpiły w ostatnich latach, były różne. Ustawodawca powoływał się na potrzebę nadania rangi ustawy dotychczasowej praktyce orzeczniczej, usprawnieniu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, ale też na konieczność złagodzenia rygorów bezczynności spadkobierców dochodzących do dziedziczenia w kwestii przyjęcia albo odrzucenia spadku. Ważną zmianą była ustawa z 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, która uregulowała spadkobranie majątku, w którego skład wchodzi przedsiębiorstwo. W tym kierunku podążyła też ustawa z 26.01.2023 r. o fundacji rodzinnej, która nie tylko wprowadziła nowy typ dziedziczącej osoby prawnej, ale zmodyfikowała również instytucję zachowku. W komentarzu przybliżone zostaną poszczególne zmiany przepisów oraz przedstawiona ocena skutków ich wprowadzenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX