Karkowski Tomasz, Zmiany organizacyjne w związku z komercjalizacją szpitali. Konsekwencje dla pracowników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 13 października 2021 r.
Autor:

Zmiany organizacyjne w związku z komercjalizacją szpitali. Konsekwencje dla pracowników

Komentarz omawia zmiany organizacyjne przeprowadzane w szpitalach, które mogą mieć zarówno źródła zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Przeprowadzane zmiany organizacyjne mogą powodować określone konsekwencje dla zatrudnionych osób w postaci na przykład zwolnień lub zmiany formy ich zatrudnienia. Komentarz uwzględnia aktualny stan prawny obowiązujący od dnia 1 lipca 2011 r., czyli wejścia w życie przepisów ustawy o działalności leczniczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy