Zmiany opłat sądowych w związku z reformą KPC - OpenLEX

Budniak-Rogala Aleksandra, Kamieński Grzegorz, Zmiany opłat sądowych w związku z reformą KPC

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autorzy:

Zmiany opłat sądowych w związku z reformą KPC

Celem niniejszego komentarza praktycznego jest omówienie zmian w zakresie opłat sądowych jakie nastąpiły po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw, w tym ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych , dokonanych na mocy ustawy z dnia 4.7.2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX